Thea Render v2.0

voor SketchUp

 

ALFAZET, HUIZEN NH


Thea Render Netwerk renderen

 

Naast de Render Farms, die met Thea Render bestanden werken, is er de voordelige mogelijkheid om computers in het eigen netwerk als extra render kracht te gebruiken. Met Netwerk renderen (incl. animaties) kan de rendertijd aanzienlijk worden verkort door het gebruik van meerdere computers.
 
Twee typen netwerk renderingen:
 
1. computers die samenwerken aan het zelfde frame van de rendering. Alle computers dragen hun steentje bij aan het snel renderen van het totale plaatje
 
2. computers werken aan verschillende frames. Elke computer rekent op zijn beurt een enkel frame uit, dat deel uitmaakt van bv. een animatie rendering.
 
Bij Thea Render wordt er één Server computer gekozen, die met diverse client computers samen werkt. Voor die Client computers koopt u zgn. Nodes, die per stuk verkrijgbaar zijn.
 
De server computer is het hoofdstation, deze kan ook als client alleen werken, waarbij deze zelf een complete render opdracht ontvangt en uitvoert. In de server is dan ook de plugin en modeller software aanwezig.
 
Omdat de Netwerk server computer 'het renderwerk' uitdeelt aan diverse clients is het aan te raden om daar met de keuze van de hardware rekening mee te houden, met goede computer snelheid.
 
De render server computer dient te worden voorzien van de juiste Netwerk licentie. Met meerdere licenties is het ook mogelijk om één server in het netwerk aan te wijzen. De client computers kunnen automatisch op het interne netwerk kijken of de server een render opdracht klaar heeft staan.
De eenvoudigste instelling is die waarbij Unbiased renderingen worden gemaakt, waarbij de clients aan één en hetzelfde renderbeeld werken. Die daarna in de Server tot één geheel worden samengevoegd. In het netwerk panel info menu is te volgen hoe de diverse clients deelnemen.
 
Met Unbiased renderen is het ook bij Netwerk renderen mogelijk om de rendering stop te zetten als de afbeelding voldoende kwaliteit bezit. Dat als aanvulling op de manier, waarbij de tijd als bepalende factor per rendering is ingesteld.
 
De client computers werken in principe alleen met de Thea Client software (Node).
Zelfs als de Node-computers geen NVIDIA kaart hebben en u wilt toch met Thea Presto werken, dan is dat mogelijk omdat de Engine core zelf bekijkt welke hardware beschikbaar is in het netwerk. Daarmee is het mogelijk om hardware systemen met elkaar te combineren in CPU+GPU, CPU alleen of zelfs GPU alleen.
 
Computers met meerdere NVIDIA kaarten ingebouwd met SLI gekoppeld. Bij Thea Render is dat alleen van toepassing voor de versnelling van de real-time Viewport weergave. Indien u SLI voor 2/3/4 NVIDIA GPU's wilt gebruiken, dan wordt het renderproces niet verstoord. Echter de SLI versneld het renderproces niet. Ook bij de NVIDIA Pascal GPU serie met SLI met twee of meer kaarten levert het voor Thea Render geen snelheidsverbetering op.
 
 

Gratis evaluatie van uw computer hardware door Alfazet. Stuur de gegevens per E-mail naar info@alfazet.nl

Operating systeem Windows / Mac met versie nummer

Computer type

Processor merk en type

RAM geheugen

Grafische kaart merk en type

U krijgt vrijblijvend technisch advies. Wij verkopen geen computers en kunnen onafhankelijk adviseren.


Bestellen:

Bestelpagina voor het doorgeven van de gegevens.

 
 

Wilt u telefonisch geïnformeerd worden over alle mogelijkheden of een offerte incl. documentatie hebben?
Bel ons gedurende werkdagen.

omhoog


Genoemde prijzen kunnen zonder vooraankondiging wijzigen.