- - - - - -

SketchUp - - - - - - - -LayOut - - - - - -StyleBuilder

SketchUp Pro 2018

Wat is er nieuw ?

• Verbeterde dwarsdoorsnedes en betere informatie-uitwisseling van objecten / componentn

• Dwarsdoorsnedes met een kleur automatisch laten invullen

• Dwarsdoorsnedes zijn nu echte objecten in het programma, waardoor u ze met Outliner kan groeperen en de zichtbaarheid bij Layers kunt instellen

• Componenten kunnen nu de kostprijs, de afmeting, URL, eigenaar en status info bevatten

• Deze kunnen middels Generate Report gegroepeerd en uitgekristaliseerd worden

• BIM met verbeterde IFC export voor goede uitwisseling tussen andere programma's

• Rechthoek vanuit het middelpunt tekenen

• Rechtstreekse STL import en export vanuit het programma zelf (plug-in komt te vervallen)

• Antialias functies voor Macintosh (Windows was al voorzien)

 

LayOut

Ook bij LayOut zijn er veel onderwerpen verbeterd en of uitgebreid.

• Vectortekeningen nu geschaald te gebruiken

• DWG import geheel herzien

• Groepen kunnen net zoals bij SketchUp ingesteld worden met vervagingsoptie

• Twee viewports in LayOut en toch de exacte afstand tussen die twee

• De uitgebreide labelinfomatie voorziening kan nu ook attributen vanuit SketchUp weeergeven, zoals bv. de nieuwe kosten

• Objecten / entiteiten vastzetten voor controle doeleinden

• Teken gereedschap verder verbeterd.


Upgrade versie nummers

18.0.16975 (Win 64-bit)

18.0.16976 (Mac 64-bit)

14 nov. 2017 SketchUp Pro 2018 is verschenen.

 

Uitgebreide info mededelingen kunnen nu aan elk model worden gekoppeld bij componenten

U kunt de prijs, de grootte en de URL invullen bij elk component die u maakt. Ook kunt u de eigenaar en de status eigenschappen vermelden bij het Entity Info menu, dat nu uitgebreid is

Deze gegevens kunnen daarna in een "Generate Report" verslag worden vastgelegd en geordend. Zo kunt u onderdelen een naam, prijs meegeven, waarbij de hoeveelheid automatisch uit de lijst blijkt. U kunt ook gedetaileerde prijs vergelijkingen maken per gekozen laag.

IFC Export verbeteringen

BIM werkt niet echt, als het niet mogelijk is dat de verkregen informatie vrijelijk van de ene toepassing naar de andere kan verhuizen. De IFC exporter is daarvoor opnieuw onder de loep genomen en verbeterd.

Doorsnede vlakken nu met naam

Op het eerste gezicht geen wereldschokkend gegeven, maar in het programma een hele klus om dit op de goede manier te implementeren. Nu het er eenmaal inzit is het een eerste stap naar het sneller kunnen vinden en organiseren van diverse doorsnedes.

Zodra u een doorsnede (heeft u gezien dat het ook een nieuw uiterlijk heeft gekregen) van een naam hebt voorzien is het een uniek gegeven binnen SketchUp. Dat met Outliner en Entity Info kan worden aangepast. Met Outliner is het gemakkelijk te cinden en met Entity Info is het gemakkelijk aan de wensen aan te passen.

Doorsnede vlakken nu in te vullen

Voor het eerst (was al met diverse plugins mogelijk) is het in SketchUp mogelijk om bij doorsnedes de vlakken van een kleur te voorzien, waardoor het veel bijdraagt aan een overzichtelijker geheel.

En nu we toch met de doorsnedes bezig zijn, heeft u gemerkt dat ze sneller werken en dat het vlotter gaat om grote delen van een project eenvoudig even te verbergen?

Outliner

Met de toevoeging van de ondersteuning van doorsnede vlakken is ook het Outliner dialoogvenster verder versneld en uitgebreid. Outliner zal niet meer automatisch alle veranderingen direct meenemen als het niet nodig is, waardoor kostbare tijd wordt bespaard.

Sorteren gaat nu op basis van Component objecten en hun eigenschappen in plaats van gebaseerd op een lange reeks gegevens. Ook doorsnede vlakken kunnen hiermee worden geordend.

Sorteren op basis van getallen is de handiger manier van werken.

Sorteren is nu hoofdletter gevoelig, dat betekent dat indien u kapitalen en onderkast letters door elkaar gebruikt deze al zo danig ook worden herkend.

 

Teken verbeteringen

Er zijn een groot aantal intelligente aanpassingen bij het tekenen gemaakt. Een van de meest in het oog springende is die van de rechthoek, waarbij nu vanuit het middenpunt kan worden getekend (Control toets Windows en Optie toets Mac).

De volgorde in het mededelingen venster (VCB) rechts onderaan is gewijzigd, waardoor het makkelijker en sneller is om een afmeting zonder hoek in te vullen.

Deze gegevens kunnen daarna in een "Generate Report" verslag worden vastgelegd en geordend. Zo kunt u onderdelen een naam, prijs meegeven, waarbij de hoeveelheid automatisch uit de lijst blijkt. U kunt ook gedetaileerde prijs vergelijkingen maken per gekozen laag.

 

Al deze verbeteringen zijn in de nieuwe SketchUp Pro 2018 handleiding terug te vinden.

En bent u daar helemaal op ingewerkt dan hebben we ook nog de Tips en Trucs in de nieuwe 2018 uitvoering voor u.

Zie de boekpagina.

U bepaalt hoe uw ontwerp tekening worden, maar ook hoe die in de presentatie, al of niet middels LayOut, er uit komt te zien.


SketchUp Pro is het universeel te gebruiken 3D programma voor Windows en Mac computers.

Snel en eenvoudig ontwerpen en visualiseren. SketchUp Pro biedt de mogelijkheid om uw stijl geheel en al tot zijn recht te laten komen met tientallen stijlen die u kunt aanpassen aan uw wensen.

SketchUp Pro is de spil in de moderne 3D- en multi media wereld.


Uitgebreide stijl keuze, niet alleen voor personen, maar voor uw hele tekening, door simpel enkele klikken met de muis. De bruikbaarheid van de complete ontwerp tekening wordt in geen enkel opzicht aangetast, u kunt nog steeds op dezelfde manier de tekening aanpassen en wijzigen.

Bestelgegevens SketchUp

Boeken

 

  omhoog