- - - - - - -

 

Overige inspiratie onderwerpen

 

 

inspiratie

0 Verkorte inspriatie inhoudsopgave

Alles doen met SketchUp & LayOut?

gaat dat ook voor u op?

China
Hongkong
Taiwan
Europa
Midden Oosten
Afrika
Noord Amerika
Zuid Oost Azië
Indië
Australië

 
https://www.mmoser.com

 

An immersive virtual reality

 
M Moser Associates

Hoe kun je virtueel ontwerpen en bouwen?

 
M Moser heeft de afgelopen vijftien jaar SketchUp en LayOut met succes ingezet voor zijn werkplek ontwerp- en bouw. In het projectproces worden beide programma's ingezet als het communicatiemiddel.
 
 

Wat zit er achter 'VOC' bij M. Moser?

VOC kennen we uit de geschiedenisboekjes, maar hier betekent het 'Virtueel Ontwerp en Constructie'. Waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om het project te kunnen beoordelen en begrijpen. Deelnemen is nog een stap hoger op de ladder. Voor de projectdeelnemers biedt een virtuele omgeving een goed uitgangspunt, onafhankelijk van ervaring of opleiding.
Alles is als het ware 'tastbaar' en goed te beoordelen.
 
Ze geven bij M. Moser er de voorkeur aan om veel in eigen hand te houden, waarbij ze zowel de ontwerper zijn, maar ook de inkoper, ingenieur en aannemer. Ze gebruiken in alle kantoren wereldwijd gebruik van virtueel ontwerp en constructie. Het beste wat daaruit kan voorkomen is dat mensen zich thuis voelen en zich er mee kunnen engageren. Waardoor er uit soms onverwachte hoek extra bijdragen en oplossingen komen, die we anders niet hadden gehad.
 
 

Welke projecten voeren jullie uit?

'Het belangrijkste zijn de werkplekken, waar we het ontwerp en de bouw tekenen. Voor bedrijfskantoren, campussen, laboratoria, privé klinieken, private onderwijsinstellingen. Kortom voor alles wat met de werkomgeving te maken heeft.'
 
'SketchUp en LayOut spelen daarin een belangrijke rol, omdat het ontwerp regelmatig opnieuw moet worden aangepast of verbeterd, hetgeen met andere software een grote wissel legt op de haalbaarheid. SketchUp en LayOut zijn wat dat betreft aardig flexibel om eenmaal getekende ontwerpen op details aan te passen en daarmee vaak verbeteringen te kunnen doorvoeren.
Tegenwoordig zijn er bij allerlei bouwprojecten veel partijen betrokken, die allemaal aan het ontwerp en project kunnen trekken en het beïnvloeden. Ook het verlenen van vergunningen en duurzaamheid spelen daarin een rol. Daartoe is het zaak om het goed en duidelijk op orde te hebben alvorens het project aan te bieden.'
 
Virtuele constructie, je kunt het bijna aanraken.
 
 
Een detail van een opvallende wand: een prima manier van presenteren.
 
 
 

Hoe gaat het in de praktijk?

'We hebben weinige interesse om boekwerken met tekeningen en documenten naar belanghebbenden te sturen. Het gaat nooit alleen maar om een ontwerp en een prijs, we betrekken de verkopende partijen vroegtijdig bij het hele proces. Waarbij 3D tussen diverse ambachten als aannemers, leveranciers en uiteindelijk ook de klant cruciaal is.'
 
Jason en Charles:
Ze hebben het dogma om geen SketchUp voor officiële documenten naar de overheid te sturen helemaal doorbroken. Ook het veelgehoorde 'we kunnen niet met consultants werken die met andere software werken' is door de twee met diverse voorbeelden doorbroken. Het kan wel.
 
 
Hier zien we de bouwkundige detailering in LayOut. Die als onderligger wordt gebruikt voor meer projecten.
 
 
Een praktijk voorbeeld: 'onlangs hadden we nog een team dat een ingewikkelde receptiebalie aan het bespreken was. De aannemer in de kamer zei: "Als de tafel vier centimeter korter wordt, kunnen we standaard componenten gebruiken en hoeven we geen maatwerk onderdelen te maken.'
 
De ontwerper heeft de aanpassing direct uitgevoerd. Hetgeen een vermindering van kosten en en kortere doorlooptijd betekende. Zoek het maar uit met deze tekening is er bij ons zeker niet bij.
 
 
 
 
De bouwvolgorde, van te voren virtueel voorgesteld, kan later op de bouwplaats aanzienlijke tijd besparen. In diverse gesprekken en bijeenkomsten komt naar voren dat er vaak tegengestelde belangen zijn, het is de kunst om die middels communicatie middelen samen te voegen en daarmee de basis te leggen voor een succesvol project.
 
 
Vooraf samenwerken levert vaak een kortere doorlever tijd op.
 
 
Een fraaie receptie in de folder, maar ook in de uitvoering.
 
 

Hoe lang duurt het tekenen in SketchUp?

Charles: 'Een aantal collega's zeiden dat het tekenen in AutoCAD gemakkelijker te doen is dan in SketchUp. Maar wij zijn van mening dat SketchUp bij slimme inzet het juist vlotter gaat.' Het is van belang om niet alleen maar technische tekeningen te maken, om het tekenen zelf, maar er vanuit gaan, dat hetgeen op papier komt, ook echt werkt en functioneel is. Middels de snelle presentatie mogelijkheid, zelfs in de beginfase van een SketchUp tekening, is dat direct in drie dimensies en in 2 dimensies te presenteren.
We evalueren snel door het 3D model naar LayOut te halen en er Viewports van te maken. Met de juiste mate van detail en perspectief, waardoor we vlot kunnen bekijken of iets echt werkt of dat het nog beter kan. Ons 'VOC concept' beoogt het maken van tekeningen direct gerelateerd aan de manier van bouwen en construeren.
 
 
Hier zien we hoe we van de ene fase naar de andere kunnen schakelen.
 
Exploded Views maken het ontwerp inzichtelijk voor iedereen.
 
 

Render programma's zijn die nuttig?

Jason: 'we hebben op verschillende locaties met teams van visualisatie specialisten gewerkt. Waardoor we geweldige beelden over het project konden presenteren. Maar het knelpunt bleek de tijdsdruk en het aantal professionals, die alles uit zo'n programma kon halen.
Vandaar dat we gekozen hebben om toch meer in SketchUp & LayOut uit te voeren. Maar in de vestigingen in Shanghai en Singapore gebruiken we nog steeds render programma's zoals Enscape. In India hebben SU Podium ingezet om presentatie afbeeldingen en animaties te maken.'
 
 
Hier zien we een rendering van werkplekken.
 
'VOC' zou op meer plaatsen goed kunnen worden toegepast. Het kan waardevol worden ingezet om een virtuele opzet te maken en te vragen: 'Weet je het zeker? Of zou het zo beter kummen?'
 
Duurzaam
Een woord dat overal voor wordt gebruikt, maar bij het ontwerpen van constructies gaan we veel verspilling van grondstoffen en materialen tegen. Juist door de mate van detail, die we kunnen bereiken.
 
Geen rendering, maar het eindresultaat: strakke en representatieve ruimte opgebouwd uit natuurlijke materialen.
 
 

Londen

Het gebouw van Unity, de tegenhanger van Unreal voor Game Engines.
hier werkten we voor de video met 3ds Max.
 
14 nov. 2018
 
https://www.mmoser.com/en/work/unity-london
 
 

Wat weten we verder nog over M Moser Associates?

M Moser Associates is sinds 1981 gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van werkplekomgevingen, met klanten uit het bedrijfsleven, de particuliere gezondheidszorg en het onderwijs. Met meer dan 900 medewerkers in 16 kantoren op drie continenten biedt het bedrijf een holistische benadering van fysieke en digitale werkplekomgevingen op alle schalen.
 

SketchUp en LayOut oplossingen voor goede workflow van Alfazet

http://www.3dontwerpen.nl

 
Grootste Plugin site van Benelux
SketchUp kracht zit hem gedeeltelijk ook in de sublieme plugins
http://www.3dontwerpen.nl/extensies/start-ext.html
 
Skimp
Plugin om 3D modellen in aantal polygonen terug te brengen
http://www.3dontwerpen.nl/extensies/skimp/index.html
 
 
 

Render plugins voor SketchUp bij Alfazet

V-Ray render programma voor de gevorderde en veeleisende gebruiker
http://www.3dontwerpen.nl/vray/index.html
 
SU Podium render programma, prima voor elke interieur ontwerper
in combinatie met Podium Browser voor sublieme 3D bibliotheek
http://www.3dontwerpen.nl/podium/index.html
 
TheaRender bijzondere renderplugin voor SketchUp
http://www.3dontwerpen.nl/thearender/index.html

 

 

Documentatie

Alfazet heeft speciaal voor SketchUp Pro een uitgeverij opgezet, die al meer dan 15 jaar unieke Nederlandstalige bibliotheken en handleidingen uitgeeftt.

Speciaal voor SketchUp Pro en LayOut hebben we de uitgebreide handleiding met alle menu's en werking voor u:

 

Ga na of u ook uw werk kunt stroomlijnen met gebruik van SketchUp Pro en LayOut !!

Nadere informatie altijd bij Alfazet

 

Overige SketchUp inspiratie onderwerpen

omhoog