SketchUp plugins

 

 

rev. 19 juli 2019

Grootste SketchUp plugin site van de Benelux


 

SketchUp - Eneroth haar plugins

Eneroth

heeft tot op heden de meeste Extensies ontwikkeld: 72 stuks. We zetten haar dan ook in deze pagina in het zonnetje.
 
Er zijn er vele bi,j die u niet direct nodig zou kunnen hebben, omdat de huidige gereedschappen voor u voldoende blijken te zijn. Wel zien we dat met behulp van plugins eigenlijk 'alles' in het SketchUp programma kan worden veranderd. Het is zelfs mogelijk om een compleet andere manier van werken met een aantal plugins uit te voeren: om uw eigen tekenprogramma 'te maken'. Heeft u tijdens het tekenen ooit wel eens gedacht, waarom gaat dit niet zo als ik me heb voorgesteld? Dan is hier uw kans om eens deze lijst door te lopen, wie weet is Christina uit Zweden tot dezelfde conclusie gekomen en heeft ze daar een slimme oplossing voor ontwikkeld.
 
Plugins zijn bij uitstek geschikt om speciale functies in SketchUp uit te voeren, functies die zeker niet in het standaard programma zullen worden opgenomen, aangezien daarmee de goude regel bij de allereerste ontwikkeling van SketchUp geweld aan zou worden gedaan: maak een 3D tekenprogramma dat niet alleen door specialisten en geleerden kan worden gebruikt. Maak een tekenprogramma waar iedereen mee kan werken. Christina laat zien dat het programma op alle mogelijke manieren kan worden aangevuld, voor iedere tekenaar die daar behoefte aan heeft.
 
 
http://extensions.sketchup.com/en/user/5736/store
 
Julia Christina Eneroth is de 26 jarige architectuur studente aan de Lunc Skane in Zweden.
 
Bezoek haar website:
http://julia-christina-eneroth.se/
 
U kunt zelf ook plugins voor SketchUp maken. De gebruikte programmeertaal is Ruby script en deze taal met diverse hulpmiddelen is zonder kosten door iedere SketchUp gebruiker zo toe te passen.
U kunt ook commando's (zonder script) vanuit de Ruby Console laten uitvoeren.
 
 


De plugins van Eneroth

 
Eneroth Align Face
Plaats faces (oppervlakken in SketchUp) op de juiste plaat. Nuttig als ronddraaien, heen en weer schuiven en Push-Pull kennelijk niet goed werken tengevolge van de aanliggen oppervlakken.
 
 
 
Eneroth Auto Weld
Zoekt Edges (randen in SketchUp) op die omgezet kunnen worden in curves en lassen. Deze zorgt voor automatische 'vastsmeden' van curves, die met Follow Me tot stand zijn gekomen.
 
 
 
Eneroth Component Replacer
Pak vlug elk component op en vervang deze andere componenten.
 
 
 
Eneroth Layer Painter
Voeg vlot lagen to aan voorwerpen op een manier zoals met u dat met de Paint-tool gewend bent te doen.
 
 
 
Eneroth Material Memory
Ga de laatst gebruikte materialen af met een simpele toetsaanslag.
 
 
 
Eneroth Pipe
Maak pijpvormen van edges (SketchUp randen)
 
 
 
Eneroth Reference Manager
Werk met gekoppelde modellen in SketchUp.
 
 
 
Eneroth Relative Camera
Zet een virtuele camera op exact de goede plaats ten opzichte van een object.
 
 
 
Eneroth Relative Copy
Kopieer groepen of componenten ten opzichte van andere groepen en componenten. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ronddraaiende trappen.
 
 
 
Eneroth Relative Move
Beweeg voorwerpen ten opzichte van de plaats van 2 groepen of componenten. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een gordijn ten opzichte van een raam naar een ander te verplaatsen.
 
 
 
Eneroth Slicer
Snij voorwerpen in twee delen door het gebruik van de Section Plane (doorsnede gereedschap).
 
 
 
Eneroth Swift Layer Visibility Control
Verberg snel de laag van de geselecteerde voorwerp(en) of toon alle lagen in de actieve tekening met slechts een klik.
 
 
 
Eneroth Tool Memory
Ga de laatst gebruikte gereedschappen af met een toetsaanslag. Dit kan naast een toetsenbord programmering (zie onze basishandleiding) een aanzienlijk tijdbesparing opleveren.
 
 
 
Eneroth View Memory
Deze plugin onthoud de Views of export / import handelding. Goed in te zetten om overeenkomende Views in meerdere modellen aan te maken.
 
 
 
Eneroth View Scale
Beheer de View Scale in SketchUp. Stel de laag zichtbaarheid afhankelijk van het detail niveau in en pas de juiste schaal het scherm aan uw wensen aan.
 
 
 
Eneroth Visual Merge
Verberg de overang van de naad tussen groepen en componenten, waar ze elkaar raken.
Prachtig om dergelijke soms storende lijnstukken kwijt te raken tussen bijvoorbeeld een platte steen en een muur.
 
 
 
Eneroth 2D plane
Voeg oppervlakken op het x - y vlak toe aan geselecteerde groepen of componenten.
Handig samen met geïmporteerde 2D tekeningen om ze de plaatsing beter zichtbaar te maken in de 3d omgeving.
 
 
 
Eneroth 3D Rotate Tool
Draai voorwerpen vrij rondom een middelpunt. Snelle draaiing in 3 dimensies. Klik vanaf de straal naar de rand toe.
 
 
 
Eneroth Active Layer
Verander de actieve laag in SketchUp. Deze plugin werd door haar geschreven in de hoop dat de oorspronkelijke laag controle zal worden verwijderd. Dus meer een hint richting Boulder's programmeurs zelf. Aanschouwelijk onderwijs.
 
 
 
Eneroth Align View
Stel een camera in ten opzichte van een oppervlak, terwijl het wel zijn plaats behoud.
 
 
 
Eneroth Attribute Editor
Een uitgebreide nieuwe functie die klassen zoals Arrays, vectoren en punten en voorwerpen ondersteund. Zoals definities, lagen, materialen en modellen. Er zit ook een gereedschap in om punten en vectoren op te pikken. Plugin proberen? Deze is snel genoeg in Extension Manager ingeladen, proberen, is het wat u zoekt? Of zet u de plugin daarop gewoon weer op uit? Het is aan u. Met de Manager is het een fluitje van een cent.
 
 
 
Eneroth Axonometric Projection
Vervormt een groep of component om daarmee een isometrische projectie mogelijk te maken, indien u het ontwerp van bovenaf bekijkt.
 
 
 
Eneroth Camera Memory
Bewaar de camera positie met slechts 2 klikken. Zodat u deze later zo weer kunt oproepen. Werkt ook tussen modellen. Uitstekend geschikt om versie vergelijkingen uit te voeren.
 
 
 
Eneroth Center of Mass
Zoek het zwaartepunt op van de geselecteerde massa.
 
 
 
Eneroth Console Opener
Schakel snel tussen de Ruby Console aan/uit bij het opstarten. De console opent daarbij eerder, voordat andere plugins gaan werken.
 
 
 
Eneroth Copy Between Components
Kopieer voorwerpen van de ene component en plak ze in de overeenkomende plaats in andere componenten.
 
 
 
Eneroth Cut Surface Organizer
Als snijpunten niet vlak zijn, dan kunt u het model met de hand in groepen verdelen, waarbij elke kant van de snijpunten wordt weergegeven.
In deze plugin heeft ze geprobeerd om de snijpunt geometrie in zijn eigen laag onder te brengen, waardoor het kan worden verborgen als het model als geheel wordt getoond.
 
 
 
Eneroth Cylindrical Coordinates
Beweeg alle profielen binnen in een geselecteerde groep / component door de oude X een straal te laten vertegenwoordigen en de oude Y-as de hoek. Handig functie omm spiraal vormen te kunnen tekenen.
 
 
 
Eneroth De-DC-ify
Maakt de Dynamische Componenten en hun dynamische eigenschappen schoon en verander ze daarmee in een schone algemene component.
 
 
 
Eneroth Decrease Component Number
Geef geselecteerde componenten een andere naam met de laagste rangorde getal.
Zoals bijvoorbeeld mijncomponent#14 naar mijncomponent#2.
 
 
 
Eneroth Deep Make Unique
Maak de geselecteerde illustratie en alle daaronder liggende 'kinderen' uniek. Handig bijvoorbeeld om een backup component als een referentie binnen hetzelfde model te houden.
 
 
 
Eneroth Dimension Remover
Verwijder alle afmetingen in de huidige tekening, samen met de onderliggene groepen en componenten. Overeenkomstig met de standaard Edit -> Delete Guides.
 
 
 
Eneroth Edge Breaking Toggle
Schakel tussen het opsplitsen van de randen of juist niet. Handig als een rand wordt doorsneden door een andere rand.
 
 
 
Eneroth Extended Deletion
Verwijderd zowel de selectie als al zijn omringende randen, die niet met elkaar vastgemaakt zijn.
 
 
 
Eneroth Extract Layers
Pak de lagen op en zet ze in een nieuwe file. Handig als u deze direct in een ander model wilt gaan gebruiken.
 
 
 
Eneroth Face Creator
Maak elk mogelijke oppervlak, dat kan worden samengesteld door randen in de huidige voorkeuze. Of in de hele actieve tekening, als er niets is geselecteerd. Werkt herhalend bij groepen en componenten.
 
 
 
 
Eneroth Flatten to Plane
Maak de geslecteerde geometrie vlak aan het horizontale vlak. Makkelijk om geïmporteerde DWG bestanden schoon te maken.
 
 
 
Eneroth Fog Tool
Stel de mist (Fog) start en einde instelling nauwkeurig in vanuit punten in het model of door stanaard afstanden.
 
 

 

 
Eneroth Fractal Terrain Eroder
Splits elke geselecteerde oppervlak naar kleinere en beweeg deze willekeurig rond eindpunten. Om ze daarmee een meer natuurlijk terrein uiterlijk mee te geven.
We zien deze functie bij diverse andere plugins ook terugkomen.
 
 
 
Eneroth Hide/Unhide Locked
Schakel tussen zichtbaarheid op vastgezette (Locked) voorwerpen, zonder dat u deze eerst moet ontgrendelen (Unlock).
 
 
 
Eneroth Individual Flip
Kiep meerdere groepen en componenten om hun individuele as.
 
 
 
Eneroth Layer Usage Inspector
Maak een lijst van alle componenten, die een specifieke laag gebruiken. Handig om te kunnen beoordelen of een bepaalde laag wel of niet veilig kan worden gewist.
 
 
 
Eneroth Legacy Save
Bewaar het model snel naar een erfenis SketchUp format.
 
 
 
Eneroth Lift Entities
Beweeg de geselecteerde onderdelen uit zijn eigenlijk component maar wel met al zijn teken eigenschappen van dat component.
 
 
 
Eneroth Lift Layers
Zoek groepen en componenten op die slechts een laag bevatten. Herstel de inhoud naar Laag 0 en ken de laag aan een map toe daarvoor in de plaats.
 
 
 
Eneroth Line Up Axes
Zet groepen- of componenten assen in de rij met die van de ouder teken inhoud.
 
 
 
 
Eneroth Look Behind
Beweeg de camera zodanig dat u daarmee hetzelfde object van de tegenoverliggende kant kunt bekijken.
 
 
 
 
Eneroth Material Area Counter
Toon het totale gebied van de materialen.
 
 
 
Eneroth Material Extractor
Bewaar alle materialen in het model naar externe bestanden. Waardoor ze gemakkelijk aan een ander model kunnen worden toegevoegd. Handig bij het gebruik van derden SketchUp bestanden, waarbij direct een compleet overzicht wordt verkregen of om alle materialen bij de hand te hebben om deze in kleinere modellen toe te kunnen passen.
 
 
 
Eneroth Material Usage Inspector
Maak een lijst van alle componenten die een specifiek materiaal bezitten. Handig om snel te kunnen bepalen of het mogelijk is om een bepaald materiaal veilig te verwijderen.
 
 
 
Eneroth Merge Layers
Voegt lagen toe aan een laag. Handig indien u met meerdere modelen werkt met overeenkomende lagen, maar met verschillende namen.
 
 
 
Eneroth Open Containing Folder
Open folder die de model file bevat.
 
 
 
Eneroth Open Newer Version
Converteer en open modellen, die in een nieuwere versie van SketchUp zijn gemaakt.
 
 
 
Eneroth Point Connector
Verbind constructie punten door randen. Kan voor hekwerken/leuningen worden gebruikt.
 
 
 
Eneroth Precise Pan Tool
Nauwkeurige Pan camera instelling door het gebruik van inference.
 
 
 
Eneroth Random Selection
Maak een selectie willekeurig kleiner met een ingegeven percentage. Wordt gebruikt om meer afwisseling in het model te geven.
 
 
 
 
Eneroth Randomize Components
In de aangegeven selectie verander de componenten willekeurig. Handig wederom om afwisseling in het ontwerp te maken.
 
 
 
Eneroth Randomize Materials
Ook bij het gebruik van geselecteerde materialen kunt u willekeur loslaten. Wwederom ter afwisseling.
 
 
 
Eneroth Relative Top View
Het lijkt in eerste instantie op het standaard Top View uit SketchUp, maar beschikt over dezelfde relatie tussen de eerdere aanzichten zoals Top View heeft ten opzichte van Front View.
Handig om Plan Views te gebruiken, die met een gebouw of ander model zijn uitgelijnd, in plaats van de standaard noord-omhoog instelling.
 
 
 
 
Eneroth Rendering Options Menu
Voeg Booleaanse render functies toe aan menu. Voor standaard aanmaken van kortere weg bij het wisselen tussen eindpunten of kleur met laag.
 
 
 
 
Eneroth Scale Tool Handles
Maak de interface eenvoudiger met 'scale tool' aanpas mogelijkheden bij een component.
 
 
 
Eneroth Scaled Perspective
Vertelt welke hoogte in de huidige View zou moeten worden weergegeven. Bij een gegeven schaal in een gegeven vlak.
 
 
 
Eneroth Section Remover
verwijder alle onderdelen in een model, gelijk aan de manier waarop Edit -> Delete Guides de aangebrachte hulplijnen verwijderd. Handig als er veel tijdelijk onderdelen zijn gebruikt.
 
 
 
Eneroth Shadow Memory
Maakt het mogelijk om Schaduw instelling te bewaren om deze later weer te kunnen ophalen. Deze werkt ook tussen diverse modellen en SketchUp sessies.
 
 
 
Eneroth Solid Tools (Pro Only)
Solids Union, subtract en trim gereedschap. Ontwikkeld om meer in de lijn te komen met andere SketchUp gereedschappen, integenstelling met de Solid Tools.
 
 
 
Eneroth Terrain Volume
Voegt volume toe aan een terrein, door het toevoegen van een willekeurige diepte.
 
 
 
Eneroth Texture Positioning Tools
Snelle texture instelling op meerdere oppervlakken. Gekoppeld aan de kant van de oppervlakt.
Of zet het evenwijdig met een rand of draai het 90 graden in de richting van de klok of er juist tegenin met een klik. Draai over een aangegeven hoek. Raak daarbij patronen kwijt die tussen de oppervlakken storend kunnen werken.
 
 
 
Eneroth Timey Wimey Detector
Dit is Christine haar 'timey wimey' detector. Het gaat af als er met de tekening wordt begonnen.
Of te wel proberen, om te bekijken wat ze hier nu weer heeft ontwikkeld.
 
 
 
 
Eneroth Townhouse System
Teken stadshuizen exact over van hun plattegronden, onafhankelijk van zijn vorm.
Kan overal voor worden toegepast van stadsplanning tot aan GAME ontwikkeling aan toe.
 
 
 
Eneroth Upright Extruder
In wezen zoals de bekende Follow Me, maar dan met een oppervlak langs een rand pad. Waarbij de uitbreiding rechtomhoog gaat (of gelijnd is aan een andere vector). Handig voor trapleuningen, wegen en spoorlijnen.
 
 
 
Eneroth Viewport Resizer
Geeft een Viewport of venster een andere maat mee. Handig tijdens het exporteren van afbeeldingen die op een computer zijn gemaakt, maar voorzien is van een andere schermresolutie.
 
 
 
Eneroth Zoom Back
Beweeg de camera zo ver mogelijk naar achter, zonder dat u iets raakt in de tekening.
Heel handig bij interieur aanzichten, waarbij de muren altijd de beperkende factor zijn als het gaat om een goede weergave van de kamer(s).
 
 

https://sketchupforprofessionals.com/eneroth-plugins/
 

Fun - Fast - Manner

 
Eneroth Plugins
 
Brightman Designs
Gepubliceerd op 11 mrt. 2018
 
In our feature January webinar, we explored many useful plugins for SketchUp from Christina Eneroth. Check out the full recap where we highlight our favorites!
 
https://youtu.be/s24kuan7hF4
 
 
 

 

Prijslijst SketchUp plugins

 

HOMEPAGE

Bijzondere ThomThome plugin pagina

Naar boven